O Nás

Občianske združenie Gooday vzniklo ešte v roku 2016, a to na základe iniciatívy mladých ľudí, ktorých spojila myšlienka pomáhať tým, ktorí to potrebujú, a to bez ohľadu na ich vek, pohlavie či farbu pleti. Zameriavame sa primárne na vytváranie nových a inovatívnych služieb, a to pre marginalizované skupiny obyvateľstva, najmä ľudí bez domova.


Aktivity, ktoré realizujeme:

1. Organizácia tvorivých dielní pre ľudí bez domova a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia          

2. Redistribúcia materiálovej pomoci pre krízové centrá, domovy soc. služieb, denné stacionáre a nocľahárne

3. Terénna práca s ľuďmi bez domova  

4. Prevádzkovanie charitatívneho bazáru na území mesta Košice

5. Pomoc s realizáciou dobrovoľnických aktivít pre súkromný sektor

6. Vývoj inovatívnych riešení pre seniorov